"הפעם הראשונה שלי" : המשמעויות שנשים מעניקות לקיום יחסי מין מין מלאים בפעם הראשונה

  • Tal Neeman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award6 Jan 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Gender Studies
SupervisorOrly Benjamin (Supervisor)

Cite this

'