הפעלים העלולים בלשון המשנה דפוס אמסטרדם ת"ו: על פי מסכתות נבחרות בהשוואה לכתב יד קאופמן ולכתב יד פרמה ב.

  • Anna Arkhipov

Student thesis: MA Thesis

Date of Award19 May 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Hebrew and Semitic Languages
SupervisorAmos Dodi (Supervisor)

Cite this

'