הפעילות האנטי-סרטנית של פורמאלדהיד ומולקולה פעילה נוספת המשתחררים מקדם תרופות.

  • Hanna Freedman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Chemistry
SupervisorAbraham Nudelman (Supervisor)

Cite this

'