הערכת יעילות המערכת ושביעות הרצון של משתמשי המאגר הביבליוגרפי: )XEDNI NOITATIC( :)SOW( ECNEICS FO BEW.

  • Ester Shemesh

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Jul 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Information Science
SupervisorSnunith Shoham (Supervisor), Shifra Baruchson-Arbib (Supervisor) & Moshe Yitzhaki (Supervisor)

Cite this

'