"הסובייקט הפואטי" המתאבל : קריאה פסיכואנליטית ביצירת יהודית הנדל

Translated title of the thesis: :The Grieving 'Poetic Subject' Psychoanalytic Readings of the Works of Yehudit Hendel
  • Pazit Hadar

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award15 May 2023
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Comparative Literature
SupervisorMichal Ben-Horin (Supervisor) & Ayala Amir (Supervisor)

Cite this

'