הניגון הנכרי בלבוש יהודי - מנהג והלכה.

  • Efrat Yakobson

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Jul 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorDaniel Sperber (Supervisor)

Cite this

'