"הנהגת הבריאות" בספרות חז"ל- הצגתן ואפיונן.

  • Aviad Recht

Student thesis: MA Thesis

Date of Award22 Jul 2011
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorZohar Amar (Supervisor)

Cite this

'