המרכיה הרגשי בקבלת החלטות במצבי אסקלציה

  • Meital Fanny

Student thesis: MA Thesis

Date of Award30 Sep 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorMichael Katz (Supervisor)

Cite this

'