המרד הערבי הגדול בפלסטין 1936-1939" - סוגיות מרכזיות ופולמוס היסטוריוגרפי בראי המקורות הפלסטינים

Translated title of the thesis: The Great Arab Revolt in Palestine 1936-1939: Central Issues and Historiographical Debate as Reflected in the Palestinian Sou

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1998
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University
SupervisorMichael Winter (Supervisor)

Cite this

'