המרד הגדול היבטים טאקטיים אסטרטגיים וצבאיים.

  • Ran Ortner

Student thesis: MA Thesis

Date of Award28 Jan 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorZe'Ev Safrai (Supervisor)

Cite this

'