המסע הנשי בספרות יהודי יוגוסלביה לשעבר

  • Dina Katan Ben-Zion

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award28 Feb 2012
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Gender Studies
SupervisorSandra Debenedetti Stow (Supervisor)

Cite this

'