המניעים להתנדבות תחושת העצמה ושביעות רצון של המתנדבים בתוכנית "גמלאים בחינוך" בהשוואה למתנדבים בתוכנית "קשיש למען קשיש".

  • Liat Hikri

Student thesis: MA Thesis

Date of Award3 Sep 2018
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorMati Ronen (Supervisor)

Cite this

'