המילון בספר אלקטרוני כמקדם למידת שמות עצם ופעלים והתרומה של מדדים אישיים של הילד: מחקר בקרב ילדי גן דוברי ערבית

  • Abeer Egbaria

Student thesis: MA Thesis

Date of Award3 Oct 2022
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorOfra Korat (Supervisor)

Cite this

'