המודל-דוגמנית בציור ובספרות בצרפת של המאה התשע-עשרה

  • Shirly Zarfaty

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Oct 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Program for Hermeneutics & Cultural Studies
SupervisorAvi Sagi (Supervisor) & Juliette Hassine (Supervisor)

Cite this

'