הכיפה והכומתה התמודדות מנהיגי הציונות הדתית וצעיריה עם סוגיית השירות בצה"ל, 8491-4002

  • Keren Cohen

Student thesis: MA Thesis

Date of Award9 Aug 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorStuart Cohen (Supervisor)

Cite this

'