היחס לעמים הכבושים באימפריה של קרל הגדול )418-867(

  • Victoria Melechson

Student thesis: MA Thesis

Date of Award28 Nov 2006
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of General History
SupervisorBat-Sheva Albert (Supervisor)

Cite this

'