היבטים פילוסופיים בהלכות הרחקות מנידה, נימוקיהן והתפתחותן.

  • Ori Lifshits

Student thesis: MA Thesis

Date of Award6 Mar 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish Philosophy
SupervisorNoam Zohar (Supervisor)

Cite this

'