היבטים פוליטיים במנהל הציבורי: ההפרטה בישראל.

  • Orit Sasson

Student thesis: MA Thesis

Date of Award1 Sep 2014
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Political Studies
SupervisorShimon Rozevich (Supervisor)

Cite this

'