היבטים הנוגעים לתפיסת העצמי ולתפיסת האובייקט בקונפליקט בין בני זוג ויחסם לאיכות המערכת הזוגית.

  • Shira Litany

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Jan 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorLily Rothschild (Supervisor) & Rachel Levy-Shiff (Supervisor)

Cite this

'