החצוצרה מן המקרא עד לסוף תקופת התנאים : עיון ארכיאו-מוזיקולוגי בתפקודה, בצורתה, בצליליה ובמשמעותה הסמלית.

Translated title of the thesis: The Trumpet From The Bible To The End of the Tannaitic Period: an Archaeo-Musicological Study Regarding Its Function, Shape, Sounds And Symbolic Meaning
  • Moshe Piamenta

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award28 Jun 2020
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Music
SupervisorRachel Kollender (Supervisor) & Barak Cohen (Supervisor)

Cite this

'