החיפוש אחר השלמות והאושר: הערך הארכטיפי של החד-קרן במיתולוגיה בפולקלור ובספרות.

  • Tal Karabelinski

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Jul 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Comparative Literature
SupervisorSandra Debenedetti Stow (Supervisor)

Cite this

'