החיוב בדיני שמים: הלכה ומעשה, בספרות הבתר-תלמודית

  • Adir Dahouh-Halevi

Student thesis: MA Thesis

Date of Award7 Nov 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Naftal-Yaffe Department of Talmud and Oral Law
SupervisorMeir Bar-Ilan (Supervisor) & Rasson Arussi (Supervisor)

Cite this

'