החדרת הגנים 1-TA ו- 2-TA ממילון לצמחי עגבניה ותפו"א לקבלת עמידות כנגד הפטרייה - SNATSEFNI AROHTHPOTYHP.

  • Liron Grossman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorYigal Cohen (Supervisor)

Cite this

'