ההתייחסות הפולמוסית לעשיו ולזרעו בפירוש רש"י לתורה

  • Lisa Fredman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Sep 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Department of Hebrew Bible at Bar-Ilan University
SupervisorJordan Penkower (Supervisor) & Isaac Gottlieb (Supervisor)

Cite this

'