ההשפעה של ישותיות ומהותנות על אחריות קולקטיבית ועונש קולקטיבי בסכסוך בין קבוצתי.

  • Yeara Saguy

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Jun 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorAharon Bizman (Supervisor)

Cite this

'