ה'הפעלופדיה' כתוכנית לימודים בחינוך הבלתי פורמאלי: הקשר בין עובדי חינוך בלתי פורמלי בקהילה ובפנימיה ומסוגלות עצמית לבין אופן השימוש בתוכנית שלהם.

  • Merav Gedalia

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Dec 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorShlomo Romi (Supervisor)

Cite this

'