ההיסטוריונית לני יחיל: דרכה במחקר ומקומה בחקר השואה הישראלי והכללי.

  • Sa Sh

Student thesis: MA Thesis

Date of Award21 Jan 2009
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorDan Michman (Supervisor)

Cite this

'