ההבדלים האידיאולוגיים בין הרב קוק לתנועת המזרחי.

 • Mordechai Saar Marmorshtein

  Student thesis: MA Thesis

  Date of Award24 Oct 2004
  Original languageHebrew
  SupervisorMeir Hildesheimer (Supervisor) & Dov Schwartz (Supervisor)

  Cite this

  '