הדרשות של אליעזר רפאל מסרני: תנחומי אבלים וחברה היהודית בפררה במאה ה-71.

  • Paul Strauss

Student thesis: MA Thesis

Date of Award26 May 2010
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorDavid Malkiel (Supervisor)

Cite this

'