הגשמת האל בתרגום רס"ג לספר שמות.

  • Nira Parkash

Student thesis: MA Thesis

Date of Award16 Nov 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Arabic
SupervisorEliezer Schlossberg (Supervisor)

Cite this

'