הגזרה הקדומה ((אלקצ'אא' ואלקדר)) וחופש הבחירה ((אלאח'תיאר)) בכתבי החנבלים המאוחרים בני המאה ה-14

Translated title of the thesis: Predestination (al-Qada' wa'l-Qadar) and free will (al-Ikhtiyar) as reflected in the works of the Neo-Hanbalites of the fourteenth century

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University
SupervisorBinyamin Abrahamov (Supervisor)

Keywords

  • Free will and determinism
  • Religious aspects
  • Islam

Cite this

'