הגדרה דתית כקשורה להתאמה בציפיות תפקיד של בני זוג נשואים ולשביעות הרצון שלהם מהנישואים.

  • Rachel Parash

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Nov 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorSarah Ben-David (Supervisor) & Malca Alek (Supervisor)

Cite this

'