הבקשות ליראת שמים בספרות המקרא ובכתובות הבבליות

Translated title of the thesis: The Prayers for Fear of God in the Biblical Literature and the Neo-Babylonian Inscriptions

Student thesis: Thesis

Date of Award2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Hebrew University of Jerusalem
SupervisorM. Cogan (Supervisor)

Cite this

'