הביקוש לאשראי הבנקאי החופשי במטבע ישראלי-ניתוח אמפירי

  • Sigalit Azrad

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 Sep 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Business Administration
SupervisorYaffa Machnes (Supervisor)

Cite this

'