הבדלים מגדריים במצוקה נפשית בין נשים וגברים המטפלים בבית בהורה חולה כרוני: השוואה בין ישראלים וותיקים לעולים חדשים מחבר העמים.

  • Ana Telisman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Oct 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • School of Social Work
SupervisorJonathan Rabinowitz (Supervisor) & Varda Soskolne (Supervisor)

Cite this

'