הבדלים במודעות עצמית ובגורמי אישיות בין שלושת סגנונות הקיום בקרב תלמידים בחטיבה העליונה.

  • Michal Feldman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award28 Apr 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Bar-Ilan University - Faculty of Social Sciences
SupervisorArie Cohen (Supervisor)

Cite this

'