הבדלים בין דפוסי מנהיגות של צוערות למול דפוסי מנהיגות של צוערים )בקורס קציני אג"מ מעורב(-ע"פ מודל הטווח המלא.

  • Hagit Izhaki

Student thesis: MA Thesis

Date of Award8 Feb 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorMichael Katz (Supervisor)

Cite this

'