הבדלים אישיותיים בין צעירים היוצאים לטיול ממושך לאחר השירות הצבאי לבין אלו שבוחרים להתחייב ישירות למטלות התואמות את שלב הבגרות

  • Tatyana Kapustin

Student thesis: MA Thesis

Date of Award15 May 2012
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorMiriam Faust (Supervisor)

Cite this

'