הבדלים אינדיבידואלים בגילויי קנאה כפונקציה של ויסות מערכת התוקפנות

  • Tamar Ravgad

Student thesis: MA Thesis

Date of Award2 Oct 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Psychology
SupervisorMario Mikulincer (Supervisor)

Cite this

'