האשה המוסלמית היורשת בין ההלכה האסלאמית, המגזר הערבי והחוק הישראלי.

  • Rongos Isa

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 Mar 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Arabic
SupervisorMordechai Kedar (Supervisor)

Cite this

'