האלמנה בחוקי המקרא לאור קבצי החוקים במזרח הקדום.

  • Hagit Leshem

Student thesis: MA Thesis

Date of Award3 Jun 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Bible
SupervisorJacob Klein (Supervisor)

Cite this

'