האישה היהודיה בתקופת השואה בלטביה )יוני 1491-מאי 5491(

  • Miryam Zalmanowitz

Student thesis: MA Thesis

Date of Award18 May 2004
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Jewish History and Contemporary Jewry
SupervisorJudy Baumel Schwartz (Supervisor)

Cite this

'