האוצר של מרים: המוטיב העממי והמקורות המקראיים והמדרשיים בשירתה של מרים אולינובר

  • Chaya Bensimon

Student thesis: MA Thesis

Date of Award31 Jul 2022
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of the Literature of the Jewish People
SupervisorNathan Cohen (Supervisor)

Cite this

'