דמות המשיח במגילות קומראן ובנצרות הקדומה - היבטים משווים.

  • Pnina Shaish

Student thesis: MA Thesis

Date of Award31 Dec 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Land of Israel Studies and Archaeology
SupervisorEyal Regev (Supervisor)

Cite this

'