דימוי עצמי, אשמה ובושה בקרב אוכלוסיות עברייניות שהיו קורבנות להתעללות בילדותם

  • Ofer Zemel-Stern

Student thesis: MA Thesis

Date of Award20 Oct 2003
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Criminology
SupervisorTomer Einat (Supervisor), Natti Ronel (Supervisor) & Moshe Addad (Supervisor)

Cite this

'