דברי ימי נרניה כמיתוס ומעשיה מבט משווה ליצירותיו של ק.ס. לואיס.

  • Rivka Temima Kellner

Student thesis: MA Thesis

Date of Award5 Mar 2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Comparative Literature
SupervisorRina Lapidus (Supervisor) & Marc Alain Ouaknin (Supervisor)

Cite this

'