גנים דיפרנציאליים בצמחי עגבניה מטופלים ב-DICA CIRYTUBONIMA-B שעברו אילוח ב-SNATSEFNI AROHTHPOTYHP

  • Nitzan Livni

Student thesis: MA Thesis

Date of Award11 Sep 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • The Mina and Everard Goodman Faculty of Life Sciences
SupervisorYigal Cohen (Supervisor)

Cite this

'