ג'נדר ועמדות פמיניסטיות כמסבירים את תפיסת בעל/ת חוש ההומור וכן פרקטיקות והעדפות בהומור.

  • Sharon Liberman

Student thesis: MA Thesis

Date of Award10 Oct 2005
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Department of Sociology and Anthropology
SupervisorOrly Benjamin (Supervisor)

Cite this

'