"בת ישראל" - מיתוס ומציאות דימויי האישה הגלותית בכתבי חלוצות העלייה השנייה.

  • Maya Matania

Student thesis: MA Thesis

Date of Award27 Nov 2007
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Gender Studies
SupervisorGershon Bacon (Supervisor)

Cite this

'