בין שכול פרטי לשכול לאומי: הסכסוך התפקידי של קצינת הנפגעים בצבא הגנה ל ישראל

  • Roni Loew

Student thesis: MA Thesis

Date of Award6 Nov 2008
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Conflict Management, Resolution and Negotiation
SupervisorEphraim Tabory (Supervisor)

Cite this

'